REKISTERINPITÄJÄ

Entercheck Oy / Enterpay / Laskuyritykselle.fi 

Yrityksen y-tunnus on 2538754
Konepajankuja 1
00510 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jarkko Anttiroiko 
Konepajankuja 1
00510 Helsinki
Puh: +358 500 520782 
Jarkko.anttiroiko@enterpay.fi

REKISTERIN NIMI

Entercheck Oy:n Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on laskutus- ja rahoituspalvelutoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen sekä

- rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen,

- yhteystietojen hallinta,

- riskienhallinta,

- suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille,

- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

Etu- ja sukunimi

Henkilötunnus
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero ja liittymän yleisesti saatavilla olevat omistajatiedot 
Asiakkaan ostokset ja laskutiedot 
Osto-oikeudet 
Henkilön maksuhäiriömerkinnät 
Yrityksen rekisteri- ja luottotiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään, luottotietoja, puhelinliittymätietoja ja sähköisiä tunnistuspalveluja toimittavilta taholta, sekä viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa seuraavissa tilanteissa:

Asiakas tekee ostoksen

Asiakas rekisteröityy palveluun ilman ostosta

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan;

Viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa,

Enterpayn kanssa yhteityössä toimiville laskutus- ja rahoituspalvelujen tuottajille laskutus, luotonvalvonta ja perintäprosessien hoitamista varten tarvittavilta osin henkilötietolain sallimissa rajoissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin henkilötietoja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat suojattuja asianmukaisilla salauksilla. Palvelinten sekä henkilötietojen käyttöoikeudet ovat rajattu käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet omaavat vain asiakaspalveluhenkilökunta ja ainoastaan niin kauan, kun toimivat kyseisissä työtehtävissä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja muokata omia tietojaan suoraan käyttöliittymässä tai asiakaspalvelun kautta.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tulla poistetuksi järjestelmästä näin halutessaan, tällöin pyyntö tulee esittää kirjallisena ja henkilöllisyys tulee todistaa ajokortin tai muun henkilöllisyystodistuksen jäljennöksellä.